Çevre Bakanlığı Onaylı Belge ve Lisanslarımız

1-  Araç Lisansımız

2-  Firma Lisansımz

3-  Tehlikeli Atık Kodlarımız

4-  TSE Belgelerimiz

5-  K1 Taşıma Evraklarımız

6-  K1 Taşıt Kartlarımız

7-  Çevre Danışmanlık Sözleşmelerimiz

8-  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sözleşmelerimiz

9-  Tehlikeli Madde Atık Sigortalarımız ( Firma )

10- Tehlikeli Madde Atık Sigortalarımız ( Araç )

11- İş Güvenliği Sözleşmelerimiz

12- İş Sağlığı Sözleşmelerimiz

13- İş Yeri Hekimliği Sözleşmelerimiz

14- Personel SSK Belgelerimiz

15- Personel Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Belgelerimiz

16-Personel Kapalı Alanda Çalışabilir Belgelerimiz

17-Personel Tank Temizliği ve Tank Kesimi Eğitim Sertifikaları

18-Risk Analiz Raporlarımız

19-Çalışma Alanına Özel ALL RİSK Sigorta Poliçelerimiz

20-Anlaşmalı Bertaraf Tesisi Sözleşmelerimiz

21-Anlaşmalı Geri Dönüşüm Tesisleri Sözleşmelerimiz

22-Çalışma Alanına Özel Fotoğraf ve CD Kayıt Görüntüleri Sunumu

23-İş Bitirme Referans ve Teşekkür Belgelerimiz