Atık Yağ Toplama ve Bertarafı

İşletmelerden alınan atıklar , türlerine ve fiziksel hallerine uygun olarak değerlendirildikten sonra ' Atık Taşıma Lisansı ' na sahip araçlarla profesyonel ekipler tarafından araca yüklenir. Daha sonra Çevre Bakanlığı Motat Sistemi üzerinden atıklar sisteme dahil edilir. ADR belgeli sürücüler tarafından lisanslı geri dönüşüm tesisilerine en uygun ve teknik fiziki koşullarda ulaştırılması ile atık nakliyesi tamamlanmış olur.